სიახლეები
სიახლეები

რა იცვლება ბაღებში 2023 წლიდან - დეტალები
24-11-2022
-
+


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2023 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტ ასაჯაროებს. დოკუმენტში საუბარია, როგორ სკოლების, პროფესიულებისა და უმაღლესების, ასევე სკოლამდელი დაწესებულებების მიმართულებით ჩასატარებელ აქტივობებზე:

როგორც ცენტრი აღნიშნავს, დანერგილია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმები, რომლებიც ითვალისწინებს ეროვნულ თავისებურებებს და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. აღნიშნულიდან გამომდინარე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემდეგ აქტივობებს ჩაატარებს 2023 წელს.

იგეგმება: ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა შერჩევის წესის შემუშავება/წარდგინება - 2023 წლისაპრილისთვის შემუშავებული იქნება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა შერჩევის წესი, რომელიც უზრუნველყოფს წარმომადგენლობითი საბჭოს დაკომპლექტებას

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება - აღნიშნული მიზნით ჩატარებდება არანაკლებ 1 ტრენინგი/სემინარი, რომელიც ფარავს ავტორიზაციის სტანდარტებით განსაზღვრულ შინაარსობრივ საკითხებს და ავტორიზაციის დროებითი წესით დადგენილ პროცედურებს

ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილ მოთხოვნებთან დაწესებულებების შესაბამისობის კითხვარების შემუშავება - 2023 წლის მარტისთვის შემუშავებული იქნება 3  ინსტრუმენტი/კითხვარი, რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულების შეფასებას სტანდარტის შესაბამის კომპონენტთან მიმართებაში

დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევის შემუშავება - 2023 წლის პირველ 4 თვეში შემუშავებული უნდა იქნება დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევი, რომელიც ფარავს ადრეული ან/და სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებს, გამოცემულია არანაკლებ 2200 ეგზემპლარი და მიწოდებულია დაწესებულებებისთვის/ მუნიციპალიტეტებისთვის

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის შერჩევის წესის დამტკიცება - 2023 წლის პირველ 4 თვეში უნდა დამტკიცეს ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის შერჩევის  წესი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტების შერჩევას

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის ფორმირება - ფორმირდება ექსპერტთა კორპუსი, რომელიც შედგება არანაკლებ 50 წევრისგან და აერთიანებს ოთხივე მიმართულების (ხარისხის უზრუნველყოფის, კურიკულუმის, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების)  ექსპერტს

დაწესებულების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმის პილოტირება - დაწესებულების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმა პილოტირებული უნდა იყოს არანაკლებ 5 დაწესებულებაში

დაწესებულების თვითშეფასების პროცესის განხორციელება -  თვითშეფასება განხორციელებული უნდა იყოს  არანაკლებ 1300 დაწესებულების მიერ

დაწესებულების თვითშეფასების შედეგების ანალიზის მეთოდოლოგიის შემუშავება - შემუშავდება მეთოდოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულებების რანჟირებას ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების დონეების შესაბამისად


კომენტარები


ეტალონი
2 დეკემბერს 2022 წლის „მარნეულის ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა
კონკურსის პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
კონკურსის II ეტაპი 2 დეკემბერს გაიმართება
„ეტალონი“ ამაღლებს მათ მოტივაციას და აფასებს მათ ცოდნას“ - „გორის ეტალონი მოსწავლე“ ცნობილია
სიახლეები
საქვეყნო მნიშვნელობის მაჟორიტარი დეპუტატის ტიტული „ეტალონისგან“ - გოგი მეშველიანს სპეციალური დიპლომი გადაეცა
რუსეთში სკოლებთან, უნივერსიტეტებსა და ტაძრებთან აქციების ჩატარება აიკრძალა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი შემუშავდა
ბაღების თანამშრომლები ტრანსპორტში 50%-იანი შეღვათით ისარგებლებენ - დოკუმენტი
შერჩეულ სკოლებს სასაჩუქრე ნაკრებები გადაეცათ
პიროვნება
პედაგოგის პროფესია რთულია, მაგრამ საინტერესო. პედაგოგობა უდიდესი პასუხისმგებლობაა.  პედაგოგს უნდა უყვარდეს  ის, რასაც ასწავლის და ვის ასწავლის.
„სკოლა ერთი დიდი ოჯახია. გუნდურობა, ურთიერთპატივისცემა, მშვიდი სასწავლო გარემო, ნაყოფიერი თავდაუზოგავი მუშაობა გვაძლევს ჩვენი შრომის შედეგს“
სკოლები
აღსანიშნავია, რომ „დიორამას“ მეთოდის გამოყენება ბავშვებს ტექსტის გააზრებაში ეხმარება
პროექტის დაცვის პირველი დღე ქვეპროექტს, სახელწოდებით, „დედაბუნება“, დაეთმო
მსგავსი გასვლითი ღონისძიებები სასწავლო პროცესს მეტად მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის
საინტერესო
გაფიცვით დასაქმებულებს შეუძლიათ, რომ დამსაქმებლებს საკუთარი ძალა აჩვენონ
მოსწავლეებს სთხოვეთ, რომ წასვლამდე თავიანთი მაგიდა და სკამი მოაწესრიგონ
მასწავლებლების მოთმინების უნარი შესაშურია
რაც უნდა გაითვალისწინოთ, არის ის, რომ მოსწავლეებს თავი არ უნდა მოაბეზროთ ან უხერხულობა არ აგრძნობინოთ
აღნიშნულს შრომის კოდექსი არეგულირებს
სიახლეები
საზოგადოება