სიახლეები
სიახლეები

რა იცვლება ბაღებში 2023 წლიდან - დეტალები
24-11-2022
-
+


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2023 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტ ასაჯაროებს. დოკუმენტში საუბარია, როგორ სკოლების, პროფესიულებისა და უმაღლესების, ასევე სკოლამდელი დაწესებულებების მიმართულებით ჩასატარებელ აქტივობებზე:

როგორც ცენტრი აღნიშნავს, დანერგილია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმები, რომლებიც ითვალისწინებს ეროვნულ თავისებურებებს და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. აღნიშნულიდან გამომდინარე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემდეგ აქტივობებს ჩაატარებს 2023 წელს.

იგეგმება: ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა შერჩევის წესის შემუშავება/წარდგინება - 2023 წლისაპრილისთვის შემუშავებული იქნება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა შერჩევის წესი, რომელიც უზრუნველყოფს წარმომადგენლობითი საბჭოს დაკომპლექტებას

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება - აღნიშნული მიზნით ჩატარებდება არანაკლებ 1 ტრენინგი/სემინარი, რომელიც ფარავს ავტორიზაციის სტანდარტებით განსაზღვრულ შინაარსობრივ საკითხებს და ავტორიზაციის დროებითი წესით დადგენილ პროცედურებს

ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილ მოთხოვნებთან დაწესებულებების შესაბამისობის კითხვარების შემუშავება - 2023 წლის მარტისთვის შემუშავებული იქნება 3  ინსტრუმენტი/კითხვარი, რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულების შეფასებას სტანდარტის შესაბამის კომპონენტთან მიმართებაში

დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევის შემუშავება - 2023 წლის პირველ 4 თვეში შემუშავებული უნდა იქნება დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევი, რომელიც ფარავს ადრეული ან/და სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებს, გამოცემულია არანაკლებ 2200 ეგზემპლარი და მიწოდებულია დაწესებულებებისთვის/ მუნიციპალიტეტებისთვის

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის შერჩევის წესის დამტკიცება - 2023 წლის პირველ 4 თვეში უნდა დამტკიცეს ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის შერჩევის  წესი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტების შერჩევას

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის ფორმირება - ფორმირდება ექსპერტთა კორპუსი, რომელიც შედგება არანაკლებ 50 წევრისგან და აერთიანებს ოთხივე მიმართულების (ხარისხის უზრუნველყოფის, კურიკულუმის, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების)  ექსპერტს

დაწესებულების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმის პილოტირება - დაწესებულების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმა პილოტირებული უნდა იყოს არანაკლებ 5 დაწესებულებაში

დაწესებულების თვითშეფასების პროცესის განხორციელება -  თვითშეფასება განხორციელებული უნდა იყოს  არანაკლებ 1300 დაწესებულების მიერ

დაწესებულების თვითშეფასების შედეგების ანალიზის მეთოდოლოგიის შემუშავება - შემუშავდება მეთოდოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულებების რანჟირებას ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების დონეების შესაბამისად


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონის გუნდური ჩემპიონატი“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლებისთვის გაიმართა
დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრში „ეტალონის“ გუნდურ ჩემპიონატი მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობის ფონზე წარიმართა
სიახლეები
„ველოდებით დასკვნას შემდეგი რეაგირებისთვის. ამ წუთისთვის, მეტის თქმა, სამწუხაროდ, არ შემიძლია“
„არიან პედაგოგები, რომლებსაც გამომუშავებული აქვთ, რომ უნდა უყვირონ ბავშვს, უნდა ეჩხუბონ, მიაყენონ სიტყვიერი შეურაცხყოფა  თვლიან, რომ ეს არაფერი არ არის“
მოსწავლის ბულინგზე სკოლაში შიდაგამოძიება დაიწყო - „გამოწვევაა ბავშვებს შორის ძალადობა“...
პიროვნება
„მშობლებს სკოლის სახელით ვეტყოდი, მომავალში უფრო აქტიურად ჩაერთონ სკოლის ცხოვრებასა და სასკოლო საზოგადოების საქმიანობაში“
სკოლები
აღსანიშნავია, რომ „ეტალონი“ ერთგულ ეტალონელებს დასწრებით რეჟიმში დაუბრუნდა
სკოლაში საქართველოს დროშა აღმართეს და სახელმწიფო ჰიმნი გააჟღერეს
აღსანიშნავია, რომ სკოლის კარი მოსწავლეებმა დიდი ჟრიამულითა და ხალისით შეაღეს
სკოლაში საქართველოს დროშა აღმართეს და სახელმწიფო ჰიმნი გააჟღერეს
სპეციალურმა ჟიურიმ საქართველოს მასშტაბით, წლის ყველაზე დემოკრატიული ხუთი სკოლა გამოავლინა
საინტერესო
ზოგჯერ ისე ხდება, რომ მოსწავლეს უცხო ენის სწავლა უჭირს
მასწავლებელი უკვე ახსნილ ასოს წერს დაფაზე, მოსწავლეებმა კი პირველებმა უნდა ამოიცნონ დაწერილი ასო
როგორ უნდა გახდე უკეთესი მასწავლებელი? - ამისთვის უცხოელი მკვლევარები 2 ძირითად რჩევებს გთავაზობთ
სიახლეები
საზოგადოება