სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

კვლევა და პროექტები სტატუსის ასამაღლებელ კომპონენტებად რჩება - რა ევალებათ წამყვანობის მსურველებს?
02-11-2022
-
+


სამინისტრომ პედაგოგებს მასწავლებლის პრაქტიკული საქმიანობის შეფასების დოკუმენტის პირველადი ვერსია გაუგზავნა. უწყება მზადყოფნას გამოთქვამს, გაითვალისწინოს მასწავლებელთა რეკომენდაციები და უკუკავშირს 7 ნოემბრამდე ელოდება.

აღნიშნულ დოკუმენტში კვლევა სტატუსის ამაღლებისთვის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტად სახელდება, თუმცა გაუქმდა გარე დაკვირვება, რომელიც აქამდე სტატუსის ცვლილებისთვის აუცილებელი იყო. სიახლის მიხედვით, სულ მასწავლებლები ოთხი მიმართულებით შემოწმდებიან. ესენია:

 1. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;
 2. სკოლის განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევებისა და პროექტების განხორციელება;
 3. განათლების სფეროში სიახლეების ძიება, პრაქტიკაში დანერგვა და გაზიარება;
 4. საკუთარ და კოლეგების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა - ამ მიმართულებით წამყვანის კომპეტენცია შემდეგია:

 • შეუძლია მოსწავლეთა მიღწევების დიაგნოსტირების შედეგების სკოლის დონეზე ანალიზი და მათი საგნობრივ კურიკულუმში ასახვა;
 • შეუძლია მოსწავლეთა უნივერსალური და მიზნობრივი საჭიროებების გათვალისწინება დიფერენცირებული სწავლების პრინციპების სკოლის დონეზე რეალიზებაში.

პორტფოლიოში შესატანი დამადასტურებელი დოკუმენტები:

 • მოსწავლეთა პროგრესის ამსახველი მასალა;
 • საგნობრივი კურიკულუმის/მისი რომელიმე ნაწილის განხორციელებისა და განვითარების ამსახველი მასალა (კომპლექსური დავალება, თემატური მატრიცა).
 • გრძელვადიანი სასწავლო მიზნების მისაღწევად შექმნილი სასწავლო რესურსები. რესურსების გამოყენების და გაზიარების დამადასტურებელი მტკიცებულებები.

დოკუმენტში ჩანს, რომ სკოლისა განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევებისა და პროექტების განხორციელება და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა სტატუსის ამაღლებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამ მიმართულებით წამყვანობის მსურველის კომპეტენცია შემდეგნაირადაა გაწერილი:

 • აქვს მკაფიო ხედვა სკოლის/თემის საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მათი გადაწყვეტის გზების შესახებ;
 • შეუძლია სკოლის საჭიროებების და გამოწვევების საპასუხოდ შეიმუშაოს წინადადებები და რეკომენდაციები მიზნობრივი კვლევების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის;
 • შეუძლია საქმიანი და თანამშრომლობითი კონტაქტების დამყარება, საკუთარი სკოლის ინტერესების წარმოსაჩენად;
 • შეუძლია ისეთი ღონისძიებების, პროექტების დაგეგმვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს სკოლის განვითარებას, მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესებას და მათში გამჭოლი უნარებისა და ღირებულებების განვითარებას.

სკოლის განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევებისა და პროექტების განხორციელების დამადასტურებელი პორტფოლიოში წარსადგენ მტკიცებულებებად ჩაითვლება:

 • სკოლის თემის საჭიროებებზე ორიენტირებული სასკოლო პროექტის განხორციელების დამადასტურებელი მასალა;
 • პედაგოგიკური პრაქტიკის შესწავლის ამსახველი მასალა; მასზე (პრაქტიკის შესწავლაზე) დაფუძნებით, კურიკულუმის განვითარების მიზნით განხორციელებული აქტივობების დამადასტურებელი მასალა.
 • საუკეთესო პრაქტიკის დასანერგად და მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

განათლების სფეროში სიახლეების ძიება, პრაქტიკაში დანერგვა და გაზიარება - წამყვანობისა მსურველებს ასევე მოეთხოვებათ, იცნობდნენ თანამედროვე პროფესიულ ლიტერატურას და საგანმანათლებლო კვლევებს.  არსებულ ცოდნას კი იყენებდნენ საკუთარი და კოლეგების პედაგოგიური პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად.

ამ მიმართულებით პორტფოლიოში შესატანი დოკუმენტები:

ზოგადი განათლების სფეროში ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე საგანმანათლებლო სიახლეებისა და პროფესიული ლიტერატურის  გაცნობისა და ინოვაციების დანერგვის/განხორციელების დამადასტურებელი მასალა.

საკუთარი და კოლეგების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა - წამყვანის კომპეტენცია შემდეგია:

 • შეუძლია საკუთარი და კოლეგების საჭიროებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი პროფესიული განვითარების ღონისძიებების დაგეგმვა;
 • შეუძლია კოლეგებისთვის განვითარებაზე ორიენტირებული უკუკავშირის მიწოდება;

ამ მიმართულებით პორტფოლიოში შესატანი დოკუმენტების ნუსხა:

 • სხვა მასწავლებლებთან თანამშრომლობით განხორციელებული პედაგოგიკური პრაქტიკის შესწავლის ამსახველი მასალები;
 • პედაგოგიკური პრაქტიკის შესწავლისა ამსახველი მასალა; მასზე (პრაქტიკის შესწავლაზე) დაფუძნებით, კურიკულუმის განვითარების მიზნით განხორციელებული აქტივობების დამადასტურებელი მასალა.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ პორტფოლიოს მეშვეობით მასწავლებელი წარმოაჩენს საკუთარ საქმიანობას. შესაბამისად, მან თავად უნდა შეარჩიოს, თუ რა ტიპის მტკიცებულებებს განათავსებს.  მასწავლებელი თავისუფალია საკუთარ არჩევანში. მთავარია, რომ პორტფოლიოში განთავსებული მტკიცებულებები ასახავდეს სასურველი სტატუსის შესაბამისი თითოეული კომპეტენციების ფლობას.  

იხილეთ ასევე: პედაგოგებს პრაქტიკული საქმიანობის დოკუმენტის პირველადი ვერსია დაეგზავნათ - გარე დაკვირვება გაუქმდა


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
ეს დოკუმენტები ყველასთვის აუცილებელია, რომელი დონის პორტფოლიოს დაცვასაც უნდა აპირებდეთ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს აფრთხილებს
„სიახლეების მიმღებლობა მაშინ აქვთ, როდესაც უხსნი, რამდენად კარგია ესა თუ ის სიახლე, რას მოუტანს ზოგადად სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებას“
აპელაციის შედგები ცნობილია - ინფორმაცია აპლიკანტებისთვის
პიროვნება
„სიახლეების მიმღებლობა მაშინ აქვთ, როდესაც უხსნი, რამდენად კარგია ესა თუ ის სიახლე, რას მოუტანს ზოგადად სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებას“
არასოდეს მიფიქრია სხვადასხვა პროფესიაზე, ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მასწავლებელი უნდა გამოვსულიყავი
სკოლები
სკოლას იფნის ნერგები გადაეცა, რომელიც მოსწავლეებმა სკოლის ტერიტორიაზე დარგეს.
„სიახლეების მიმღებლობა მაშინ აქვთ, როდესაც უხსნი, რამდენად კარგია ესა თუ ის სიახლე, რას მოუტანს ზოგადად სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებას“
საინტერესო

 თამაშით სწავლების ციფრული რესურსი I-IV კლასის მოსწავლეთა პედაგოგებისთვის

დიდ მასწავლებელს აქვს უნარი შთააგონოს მოსწავლეები მეტი კითხვის დასმისკენ...
მათი საშუალებით, საგაკვეთილო პროცესი ბევრად საინტერესო ხდება, მოსწავლეები აქტიურდებიან და დავალებების შესრულება არ ეზარებათ
სკოლას გათავისუფლებულ პედაგოგს 2 მილიონამდე დოლარის გადაუხდის - დეტალები
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება