სიახლეები
სიახლეები

სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები და თითოეული მათგანის დეტალური განმარტება მასწავლებლებისთვის 
08-12-2023
-
+


როგორ არის განსაზღვრული სწავლა-სწავლების პრინციპები, რას ეფუძნება და რა ფუნქციურ-კომპონენტური უნარების გამოვლენა-განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი ? - ამ კითხვებზე პასუხი ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეგვიძლია ვნახოთ.

როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ ეროვნული სასწავლო გეგმის მისია და მიზნები 3 პრინციპების საფუძველზე რეალიზდება. ეს პრინციპებია:

ა) სიღრმისეული სწავლა;
ბ) პოზიტიური სასწავლო გარემო;
გ) ინკლუზიური განათლება.

სიღრმისეული სწავლა-სწავლება გულისხმობს:

ა)  მოსწავლის შინაგანი ძალების გააქტიურებას;
ბ)  ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას;
გ)  ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას და ორგანიზებას;
დ) სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას (სწავლის სწავლა);
ე) მყარი, დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის შეძენას.

პოზიტიური სასწავლო გარემო გულისხმობს პირობებს, რომელშიც მოსწავლე თავს გრძნობს ემოციურად და ფიზიკურად უსაფრთხოდ და ახერხებს შემდეგი ფუნქციურ-კომპონენტური უნარების გამოვლენა-განვითარებას:

ა) კრიტიკული აზროვნება - მოსწავლეს  ეძლევა ფაქტების ანალიზის, იდეების გენერირებისა და ორგანიზების, მოსაზრებების დაცვის, შედარების, დასკვნების გამოტანის, არგუმენტების შეფასებისა და პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობა;

ბ) შემოქმედებითობა - მოსწავლეს ეძლევა საშუალება შეაფასოს პრობლემა და გამოწვევა სხვადასხვა პერსპექტივიდან,  ჩამოაყალიბოს ალტერნატიული პასუხები და ხედვები,  დაგეგმოს და შეიმუშავოს პრობლემის გადაჭრის საკუთარი მოდელი;

გ) თანამშრომლობა - მოსწავლეს ეძლევა საშუალება წარმატებით იმუშაოს სხვებთან ერთად საერთო მიზნის მისაღწევად. გაიაზროს საერთო პასუხისმგებლობა ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობასთან ერთად. გააცნობიეროს გუნდური მუშაობის პრინციპები და ურთიერთობის ფორმები;

დ) კომუნიკაცია - მოსწავლეს ეძლევა საშუალება დაამყაროს მიზნობრივი ურთიერთობა სხვებთან და გამოხატოს საკუთარი თავი, როგორც ვერბალურად, ასევე  არავერბალურად  კულტურისა და სიტუაციის შესაბამისად; იყოს აქტიური, კეთილგანწყობილი, ემპათიური მსმენელი, განახორციელოს უკუკავშირი და რეფლექსია; გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობა კომუნიკაციის პროცესში;

ე) ხასიათი/ნებელობა - მოსწავლეს ეძლევა საკუთარი შესაძლებლობებისა და ინტერესების შესწავლის, იდენტობის გააზრების, სწავლის პროცესის მართვის შესაძლებლობა. მხარდაჭერილია მოსწავლის პიროვნული ზრდის მოთხოვნილებები და წახალისებულია მისი თვითაქტუალიზაციის პროცესი; 

ვ) მოქალაქეობა - მოსწავლეს ეძლევა საშუალება სხვათა ღირებულებებისა და ფასეულობების გათვალისწინებით იმსჯელოს და იფიქროს იმ გლობალური/კომპლექსური საკითხების გაანალიზებასა და მოგვარებაზე, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანისა და გარემოს მდგრადობაზე. გააცნობიეროს უნივერსალური ეთიკის პრინციპები და ინდივიდის როლი და თანაშემოქმედებითობა საზოგადოების  ჩამოყალიბების პროცესში.

ინკლუზიური განათლება გულისხმობს:

ა)  ადამიანის ღირსებისა და უფლებების დაცვას;
ბ)  მრავალფეროვნების დაფასებას;
გ) რესურსების თანაბრად განაწილების პოლიტიკას;
დ) დემოკრატიის, სამართლიანობის, კეთილსინდისიერების, თანასწორობისა და კანონის უზენაესობის დაფასებას;
ე) ყველა მოსწავლისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ საგანმანათლებლო პროცესს; სწავლა-სწავლების პროცესში სწავლების უნივერსალური დიზაინის გამოყენებას;
ვ) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლისთვის დამატებითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფას;
ზ) მოსწავლის უფლებას, მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი საგანმანათლებლო გამოცდილების მართვაში; განივითაროს საკუთარი პოტენციალი და გახდეს მის გარშემო მიმდინარე პროცესების აქტიური მონაწილე;
თ) სასკოლო საზოგადოების თითოეული წევრი თავს უნდა გრძნობდეს სასკოლო თემის ნაწილად და საკუთარი წვლილი შეჰქონდეს მის განვითარებაში.


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონში“ მიღწეული წარმატება მოსწავლეებისა და სრულიად სასკოლო საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა“
საპრიზო ადგილის მფლობელი მოსწავლეები, რესურსცენტრების ხელმძღვანელები, სკოლების დირექტორები და პედაგოგები კონკურსის ემოციების შესახებ საუბრობენ
სიახლეები
ბათუმის სკოლაში პირველკლასელი სცემეს - ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ერთი მშობლის ნათქვამი არ შეიძლება სიმართლე იყოს
საბავშვო ბაღებს საგაზაფხულო არდადეგები არ ეხებათ
ყველა სკოლამ სამინისტროსგან ახალი დოკუმენტი მიიღო - ზოგადი განათლების 9 მიზანი ცნობილია
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების საყურადღებოდ - 1-ელი მარტიდან 5-წლიანი ვადის ათვლა თავიდან დაიწყება
განათლების მინისტრი პედაგოგებსა და სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებს მიმართავს, მიაწოდონ რეკომენდაციები
პიროვნება
„დღეს რომ ასეთი წარმატებული ვარ, დირექტორისა და არაჩვეულებრივი პედაგოგიური გუნდის დამსახურებაა“
ღვთის წყალობით,  მეუფე მექლისედეკის ლოცვა კურთხევითა და ჩვენი პედაგოგების მუხლჩაუხრელი შრომით კვლავაც გავაგრძელებთ ერისა და ეკლესიის სასიქაუდლო და საამაყო მამულიშვილების აღზრდას
სკოლები
შეხვედრის მიზანი იყო პრობლემის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და არსებული საფრთხეების პრევენცია
საინტერესო
გთავაზობთ ლექსებს, რომელთა ცოდნაც ბავშვებს დედის დღეს გამართულ ზეიმზე გამოადგებათ
იმისთვის, რომ გამოიმუშაოთ მოთმინების უნარი, უცხოელი ექსპერტები გიზიარებთ 4 რჩევას
რამდენი მოსწავლე უნდა იყოს ერთ კლასში და რა შემთხვევაში დაიშვება გამონაკლისი?
„დროთა განმავლობაში, ის სმენისა და მხედველობის გაუარესებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს შეეჩეხა, მაგრამ ამან განათლების მიღებაში ხელი არ შეუშალა“
მოსწავლეებმა საკუთარი ნამუშევრები ნახეს, რომლებიც ყავის ჭიქებზე, მობილური ტელეფონის ქეისებზე და ტანსაცმელზე იყო დატანილი
სიახლეები
საზოგადოება