სიახლეები
სიახლეები

ინფორმაცია, რომელიც ბაღებმა კურიკულუმის ჩარჩოში უნდა ასახონ - დოკუმენტი
15-06-2024
-
+


სკოლამდელ დაწესებულებებში კურიკულუმის დანერგვის ახალი მეთოდოლოგიური დოკუმენტი განსაზღვრავს, რა ელემენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ჩარჩოში.

ინფორმაცია კურიკულუმის ჩარჩოს შესახებ - სადაც მოცემულია კურიკულუმის ჩარჩოს სახელწოდება, მითითებულია ავტორები და რომელი პროგრამისთვის (ადრეული აღზრდისა და განათლების პროგრამა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების პროგრამა თუ სასკოლო მზაობის პროგრამა) არის განკუთვნილი კურიკულუმი. კურიკულუმის ჩარჩო ასევე იძლევა ინფორმაციას კურიკულუმის სტატუსის შესახებ. ეს შეიძლება იყოს დაწესებულების მიერ შექმნილი უნიკალური დოკუმენტი,  ან რომელიმე ერთ კონკრეტულ არსებულ კურიკულუმში მცირედი ცვლილებების საფუძველზე შემუშავებული, ან წარმოადგენს რამდენიმე არსებული კურიკულუმის ნაზავს.

კურიკულუმის ჩარჩოს თეორიული საფუძვლები - აღწერს იმ ძირითად თეორიებს, სამეცნიერო მტკიცებულებებს და მოდელებს, რომლებსაც ეყრდნობა შექმნილი კურიკულუმის ძირითადი პრინციპები და ღირებულებები.

კურიკულუმის ჩარჩოთი განსაზღვრული მიზანი/მიზნების ნაწილში მოცემულია ის, თუ რას ემსახურება კურიკულუმი - ბავშვის მრავალმხრივი  განვითარების ხელშეწყობას. ასევე, თუ შექმნილ კურიკულუმს აქვს საკუთარი სპეციფიური მიზანი/მიზნები (მაგ, ბავშვის ემოციური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა, ქართული, როგორც მეორე ენა და სხვა), ეს საკითხებიც ნათლად უნდა იყოს გაწერილი ჩარჩოს ამ ნაწილში.

კურიკულუმის ჩარჩოს შინაარსის კომპონენტები - აღწერს თუ რას სწავლობენ და აკეთებენ ბავშვები დაწესებულებაში. ამავე ნაწილშია განმარტებული თამაშისა და თემატური მიმართულებების მნიშვნელობა და როლი საგანმანათლებლო პროცესში.

კურიკულუმის ჩარჩოს მეთოდოლოგია - აღწერს იმ მიდგომებს, პედაგოგიურ მეთოდებს, ტექნიკებსა და სტრატეგიებს, რომლებსაც იყენებს საგანმანათლებლო პერსონალი ბავშვის განვითარების უზრუნველსაყოფად. ჩარჩოს მეთოდოლოგიურ ნაწილშია განსაზღვრული თუ როგორ არის დაბალანსებული უფროსისა და ბავშვის მიერ ინიცირებული საქმიანობები და როგორ ხდება ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლებისა და ინტერესების გათვალისწინება.

ფიზიკური და საგანმანათლებლო რესურსი - აღწერს, თუ როგორაა მოწყობილი დაწესებულების ფიზიკური სივრცე. კურიკულუმის პრინციპებისა და მიდგომების გათვალისწინებით, დაწესებულება განსაზღვრავს კურიკულუმის განხორციელებისთვის საჭირო საგანმანათლებლო რესურსის ჩამონათვალს და ამ რესურსის მინიმალურ სარეკომენდაციო რაოდენობას ერთ ჯგუფზე თუ ბავშვზე, რაც კურიკულუმის ჩარჩოს დანართად შეიძლება იქნას წარმოდგენილი.  მეთოდოლოგია ასევე ითვალისწინებს ისეთ საკითხებს როგორიცაა ბავშვების შეფასების მეთოდები, განრიგი და ოჯახისა და თემის ჩართულობის საკითხები.

კურიკულუმის ჩარჩოს ეფექტიანობის შეფასება - აძლევს დაწესებულებას საშუალებას, დაადგინოს რამდენად პასუხობს კურიკულუმის მიხედვით დაგეგმილი და განხორციელებული პრაქტიკა დასახულ მიზნებს. ჩარჩოს ამ ნაწილში წარმოდგენილია შეფასების ინდიკატორები, მეთოდები, პროცედურები, პერიოდულობა, კომპონენტები და კონკრეტული ინსტრუმენტები.

კურიკულუმის ჩარჩოს წყაროები და დოკუმენტაციაში მითითებულია ლიტერატურის (მეცნიერული სტატიები, წიგნები, სახელმძღავნელოები, გზამკვლევები, სამართლებრივი დოკუმენტაცია, ანგარიშები და სხვა) ჩამონათვალი, რომელიც გამოყენებული იქნა ჩარჩოს შემუშავების დროს.

გარდა ამ კომპონენტებისა კურიკულუმის ჩარჩო უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ გეგმავს დაწესებულება საგანმანათლებლო პროცესს ანუ რა პერიოდზეა გათვლილი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმები.

შევსებული ჩარჩო აუცილებლად უნდა დამოწმდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით (ბრძანებით).

კომენტარები


ეტალონი

აღსანიშნავია, რომ ჩვენთან საუბრისას, დირექტორებმა აწ უკვე გასული სასწავლო წელიც შეაჯამეს

„როდესაც ამბობ, რომ „ეტალონში“ მონაწილეობდი და „ეტალონელი“ ხარ, ეს ძალიან საამაყო გრძნობაა“

20 კითხვის შედეგად კი გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ

გამარჯვებისთვის ერთმანეთს მცხეთის 18 სკოლის 90 მოსწავლე ეჯიბრება

2024 წლის „აფხაზეთის ა/რ ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა

სიახლეები

საგამოცდო ტესტი ცნობილია - აბიტურიენტების საურადღებოდ NAEC ინფორმაციას ავრცელებს

 2024 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები გამოაქვეყნდა

„უფასო ფაკლუტეტების“ სია დამტკიცდა - მინისტრის ბრძანება გამოქვეყნდა

ფაქტი იყო, გამოცდა ყველანაირი მოცემულობით უნდა დაეწერა, ამიტომ, ფეხსაცმელი ნაგვის ურნაში, დანანების გარეშე, მოისროლა და გამოცდაზე გაიქცაპიროვნება
სკოლები

ბავშვებმა დაათვალიერეს ქუთაისი, ესტუმრნენ ბაგრატის ტაძარსა და სათაფლიას

ყარაჯალას საჯარო სკოლა ღონისძიებას აქტიურად შეუერთდა

მარაბდის საჯარო სკოლამ ამ ნაბიჯით კიდევ ერთი დაუვიწყარი დღე აჩუქა პატარებს


ფარის საჯარო სკოლის დირექტორი გულო ვიბლიანი ერთადერთ კურსდამთავრებულს ეროვნულ გამოცდებზე გულშემატკივრობს

საინტერესო

საკვებ რაციონში C ვიტამინით მდიდარი ხილის ჩართვა ამ სეზონზე ენერგიის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა

მაშ, რა საფრთხე იმალება მზიანი დღეების მიღმა?

იმ საგამოცდო ცენტრებთან, სადაც აბიტურიენტები აბარებენ, უცხო თვალიც კი შეამჩნევს მარაოებითა და ქოლგებით „შეიარაღებულ“ გულშემატკივრებს

„აბიტურიენტებს ვეტყვი, რომ არ მომბაძონ, არ ინერვიულონ, კარგად გამოიძინონ და ისე გავიდნენ გამოცდაზე“

საკუთარი კალმის, როგორც შეტანა, ასევე გამოტანა შესაძლებელია 

სიახლეები
საზოგადოება