სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

როგორ უნდა გამოითვალონ აბიტურიენტებმა საგრანტო ქულა დამოუკიდებლად
09-04-2019
-
+


შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სახელმწიფო სასწავლო გრანტისთვის გათვალისწინებული თანხა ერთიანი ეროვნული გამოცდის არჩევით საგნებზე ორ ნაწილად იყოფა.

უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე აბსოლუტური (საგრანტო) ქულის დადგენის წესს etaloni.ge შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციაზე დაყრდნობით გთავაზობთ.

თანხა იყოფა ორ თანაბარ ნაწილად. თანხის ერთი ნახევარი განაწილდება არჩევითი საგნების შემდეგ ჯგუფზე:

ა) ლიტერატურა;
ბ) ისტორია;
გ) გეოგრაფია;
დ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
ე) სამოქალაქო განათლება.

ჯგუფისათვის გამოყოფილი თანხის 5% თანაბრად გადანაწილდება შესაბამისი საგნობრივი ჯგუფის არჩევით საგნებზე, ხოლო 95% პროპორციულად გადანაწილდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჯგუფის ყოველი არჩევითი საგნისთვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის პროპორციულად.

თანხის მეორე ნახევარი კი – არჩევითი საგნების შემდეგ ჯგუფზე:

ვ) მათემატიკა;
ზ) ქიმია;
თ) ფიზიკა;
ი) ბიოლოგია.

ჯგუფისათვის გამოყოფილი თანხის 4% თანაბრად გადანაწილდება შესაბამისი საგნობრივი ჯგუფის არჩევით საგნებზე, ხოლო 96% პროპორციულად გადანაწილდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჯგუფის ყოველი არჩევითი საგნისთვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის პროპორციულად.

აკადემიურ პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებისა და აბიტურიენტის აბსოლუტური ქულის გამოთვლისთვის ყველა საგამოცდო საგანს აქვს თავისი წონა (ზოგადი უნარების გამოცდას - 1.5, ხოლო ყველა სხვა საგამოცდო საგანს - 1). თითოეულ გამოცდაში მოპოვებული სკალირებული ქულა მრავლდება საგრანტო საგნის წონაზე და მიღებული ქულები ჯამდება.

მაგალითად: თუ აბიტურიენტმა მიიღო ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 169,1, ზოგად უნარებში - 165,7, უცხოურ ენაში - 164,8 და მათემატიკაში - 164,0 ქულა, მისი აბსოლუტურ ( საგრანტო) ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: 169,1 + 165,7X1,5 + 164,8 + 164,0= 746,45. მიღებული ჯამი მრავლდება 10–ზე, ანუ აბსოლუტური საგრანტო ქულა იქნება 746,45X10= 7464,5. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო სასწავლო გრანტისთვის გამოყოფილი თანხის წლიური მოცულობა განაწილდება შემდეგი პრინციპით: სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემა მოხდება არა ერთიანი რეიტინგული სიის მიხედვით, არამედ ყოველი არჩევითი საგნისთვის (ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება) შედგება საგრანტო (აბსოლუტურ) ქულაზე დაფუძნებული რეიტინგული სია და კონკრეტული არჩევითი საგნისთვის გამოყოფილი თანხა ამ რეიტინგული სიის მიხედვით განაწილდება. მაგალითად: სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების მიზნით ერთმანეთს კონკურენციას გაუწევს ყველა ის აბიტურიენტი, რომლებმაც ჩააბარეს მათემატიკა, ზუსტად ასევე ერთმანეთს შეეჯიბრებიან აბიტურიენტები, რომლებმაც ჩააბარეს ქიმია, ლიტერატურა და ა. შ.

თუ აბიტურიენტი ჩააბარებს რამდენიმე არჩევით საგანს, ის სახელმწიფო სასწავლო გრანტს მოიპოვებს სავალდებულო საგნების გამოცდებისა და იმ არჩევითი საგნის გამოცდის შედეგად მიღებული აბსოლუტური ქულების საფუძველზე, რომლითაც ის მიიღებს სწავლის გაგრძელების უფლებას კონკრეტული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

  • თუ აბიტურიენტი ჩააბარებს რამდენიმე არჩევით საგანს, ის სახელმწიფო სასწავლო გრანტს მოიპოვებს სავალდებულო საგნების გამოცდებისა და იმ არჩევითი საგნის გამოცდის შედეგად მიღებული აბსოლუტური ქულების საფუძველზე, რომლითაც ის მიიღებს სწავლის გაგრძელების უფლებას კონკრეტული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
  •  თუ აბიტურიენტი ჩააბარებს საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოთხოვნილ ორ ან მეტ არჩევითი საგნის გამოცდას და გადალახავს კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარს, ის დაფინანსების კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს იმ არჩევითი საგნის გამოცდაში მოპოვებული ქულით, რომლითაც მეტ დაფინანსებას მოიპოვებს, მიუხედავად იმისა, რომელი გამოცდის შედეგით მოხდება ჩარიცხვა ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

კომენტარები


სკოლები

ხობის მუნიციპალიტეტის საჯიჯაოს N2 საჯარო სკოლას გამორჩეულად მზრუნველი დირექტორი ჰყავს

ღონისძიებაში ლიხაურის საჯარო სკოლის მე-7, მე-8 და მე-10 კლასელები მონაწილეობდნენ

სკოლის აღსაზრდელებმა ყვავილებით შეამკეს აზა ადამიას მემორიალი

ღონისძიებაზე მოსწავლეებმა მხატვრულად წაიკითხეს ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ლექსები

სიახლეები

დამატებითი ინფორმაციისთვის ადმინისტრაციას დაუკავშირდით: 2-83-05-05 

გამოცდებზე ქართული ენისა და ლიტერატურის ერთ-ერთ დავალება ტექსტის რედაქტირებაა, რომელიც 16 ქულიანია

გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მონაწილეც, რომლის ქულა ემთხვევა რეიტინგულ სიაში მე-10 ადგილზე გასული მოსწავლის ქულას

შედეგები ცნობილია როგორც მოსწავლეებისთვის ისე სკოლებისთვის.

სკოლაში მუშაობის მსურველებისთვის, მათ შორის მასწავლებლებისთვის, საქართველოს მასშტაბით ახალი ვაკანსიები გამოცხადდა

საინტერესო

14 აპრილი არაოფიციალურად დედაენის დღედ გამოცხადდა

„დედა ენა“ ერთადერთი წიგნია, რომელსაც ხალხმა ძეგლი დაუდგა
მწვანე ჯეჯილზე გაგორებული წითელი კვერცხები სიკვდილის ძლევის სიმბოლოა
ტრადიციის თანახმად, სააღდგომო კვერცხები წითლად, წითელ პარასკევს მზის ჩასვლამდე იღებება

„ვერ ვატან ჩემს ბავშვს საჭმელს სკოლაშივისაც კონტეინერებით დააქვს, დასცინიან“

ეტალონი

სამტრედიის რესურსცენტრში ინოვაციური საგანმანათლებლო პორტალის პრეზენტაცია გაიმართა

ღონისძიებას ავტორი და წამყვანი გოჩა ტყეშელაშვილი გაუძღვება

ჭიათურის რესურსცენტრში ინოვაციური საგანმანათლებლო პორტალის პრეზენტაცია გაიმართა

საზოგადოება