რამდენად ეფექტურია კოლეგებთან ერთად გაკვეთილის გეგმის შედგენა?
13-02-2018
რამდენად ეფექტურია კოლეგებთან ერთად გაკვეთილის გეგმის შედგენა?

საკუთარი გაკვეთილის დაგეგმვას მასწავლებელი ძირითადად თავად ახორციელებს, მაგრამ თანამშრომლობა კოლეგებთან აუცილებელია. სხვა მასწავლებლებთან ერთად მუშაობა და იდეების გაზიარება პროფესიონალიზმის ზრდის საუკეთესო გზაა.

იაპონიაში გამოყენებული თანამშრომლობითი მიდგომა, რომელსაც „კენშუ“-ანუ „დახელოვნება სწავლის გზით“ ეწოდება, ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც არიან ასეთი წარმატებულნი იაპონელი მოსწავლეები საერთაშორისო ტესტირებებში. 

ამ პროცესის ძირითადი ნაწილი გულისხმობს მასწავლებელთა მცირე ჯგუფის მიერ დაგეგმილი გაკვეთილის წარმართვას და გაანალიზებას. სხვა მასწავლებლები იმავე გაკვეთილს ატარებენ გაკეთებული დასკვნებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით. 

აკადემიური წლის ბოლოს ყოველი სასწავლო ჯგუფი აქვეყნებს თავისი მუშაობის შედეგებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პროცესს გაკვეთილის შესწავლა ეწოდება.

საგნობრივი ჯგუფების მიერ ერთობლივად შემუშავებული გეგმა ბევრად უფრო დახვეწილი პროდუქტი იქნება, რადგან რაც მეტი გამოცდილი და მცოდნე პედაგოგი ჩაერთვება გეგმის შემუშავებაში, ხარისხობრივად მით უფრო სრულყოფილ გეგმას მივიღებთ.

მაგრამ რაც არ უნდა სრულყოფილი იყოს გაკვეთილის გეგმა, მაინც ადაპტირებას საჭიროებს კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში. გეგმის ადაპტაცია შეიძლება მოხდეს გაკვეთილის ჩატარებამდე, ან ამის შემდეგ. 

მასწავლებელთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ზედმეტი შრომაა გაკვეთილის გეგმის შედგენა, როცა იგი მასწავლებლის წიგნში მზამზარეულადაა მოცემული. მაგრამ ეს ასე არ არის. არ არსებობს ისეთი უნივერსალური გეგმა, რომელიც თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს პასუხობდეს. 

საჭიროა მასწავლებელმა გამოიყენოს წიგნში მოცემული გეგმა, მაგრამ იგი მოარგოს თავისი კლასის შესაძლებლობებს, საჭიროებებსა და მოთხოვნებს.

რეკომენდაციები:

• ფაქტობრივად, ის, რაც გამოცდილმა მასწავლებლებმა იციან დაგეგმვისშესახებ, უკუკავშირი და იმის ანალიზია, რამ იმუშავა და რამ არა. ამდენად,ყოველთვის მოიხედეთ უკან, გააანალიზეთ თქვენი გეგმები დადახელოვნდით პროფესიული თვალსაზრისით. თანამშრომლობითირეფლექსია და გაკვეთილის გადახედვა მთავარი კომპონენტებია გაკვეთილისშესწავლის მიდგომისა და დაგეგმვისადმი.

• არ არსებობს ეფექტური დაგეგმვის ერთი კონკრეტული მოდელი. ასე რომ,დაგეგმარებისას ‘’ერთი საზომი ყველას ვერ მიუდგება”. დაგეგმვა პრობლემისგადაჭრის კრეატიული პროცესია გამოცდილი მასწავლებლებისათვის. ამმასწავლებლებმა იციან, როგორ წარმართონ გაკვეთილი და როგორ ასწავლონბავშვებს ეფექტურად. 

კომენტარები


სიახლეები
სკოლები
საინტერესო
ვიქტორ ჰიუგომ 1862 წელს, შვებულებაში ყოფნისას
სკოლა თავისი მნიშვნელობითა და ისტორიით ძალიან საინტერესო ადგილია
ბრაილს უსინათლოთათვის შრიფტის შექმნა სამხედრო მიდგომებმა შთააგონა
იცით, რომ კრეატიულობის სწავლა შეიძლება?
ხშირ შემთხვევაში, ბავშვები მეტ სიამოვნებას იღებენ შინაურ ბინადრებთან კონტაქტით